Gratis verzending in BENELUX!

Garantievoorwaarden

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige van onze producten geldt ook een bijkomende fabrieksgarantie. Deze garantie wordt gegeven door Revor Group als fabrikant/verkoper en doet niets af aan de wettelijke garantie.

 

Voorwaarden van onze garantie:

  1. U kunt van dit recht gebruik maken indien het gekochte product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kunt de garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop.

 

  1. De garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar (2 jaar) vanaf de levering van het goed. De garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. Deze periode van twee jaar (2 jaar) geldt op alle producten.

 

(a) Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

 

(b) Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet je als klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

 

  1. Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek, binnen de twee jaar (2 jaar) op de hoogte brengen. Dit kan via info@hotel-sleep.com. Wij verzoeken u om ons terzake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

 

  1. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product.

 

  1. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

 

  1. De waarborg die u door Revor Group wordt aangeboden, geldt enkel en alleen bij fabricagefouten. Alle vervormingen of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste ondergrond vallen niet onder deze garantie.

 

7 Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de datum van ontvangst van het originele product beschreven in punt 2.

 

8 Onze garantieperiode is degressief, zie de tabel hieronder. De garantieperiode gaat in bij levering. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

De percentages hieronder staan voor het procent korting je ontvangt op het omruilen van je product.

 

Eerste en tweede gebruiksjaar        100% van de verkoopprijs

Derde gebruiksjaar                           60% van de verkoopprijs

Vierde gebruiksjaar                           40% van de verkoopprijs

Vijfde gebruiksjaar                            20% van de verkoopprijs

 

Het inroepen van de garantie kan zoals eerder beschreven schriftelijk door een e-mail te sturen naar info@hotel-sleep.com.