Gratis verzending in BENELUX!

Terugbetalingsbeleid

  1. Wettelijk heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van je aankoop. Op basis van het herroepingsrecht kunt u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Revor Group hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

  1. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Revor Group het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Revor Group zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

 

  1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Daarnaast heeft u als klant ook de mogelijkheid om uw producten indien gewenst zelf terug te sturen voor retour. Dit kan naar ons retouradres: Revor Group, Noordlaan 2, 8520 Kuurne (België). Gelieve bij het retour vervolgens ook het modelformulier voor herroeping bij te voegen. Opgelet, indien u besluit om de retour zelf te versturen moet u de retourkosten zelf dragen.

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heeft u vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. U kunt ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als u daarbij maar een mededeling voegt waaruit uw wens tot herroeping blijkt.

Vervolgens zult u met Revor Group overeenkomen wanneer het product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Revor Group of hoe het product kan teruggestuurd worden via een afleverpunt.

 

  1. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Revor Group de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.